Před 100 lety Chesterton katolíkem

National Catholic Register dne 11. března 2022 připomněl letošní sté výročí konverze Chestertona ke katolické víře. Jednalo se o vyvrcholení spisovatelovy dlouholeté cesty. Chesterton svůj příklon ke katolicismu vysvětloval jako intelektuálnéí souhlas s pravdou. Na otázku, proč se stal katzolíkem, však také odpopvěděl: „Abych se zbavil svých hříchů.“ Chesterton tvrdil, že kdyby každý člověk žil…