Papež povzbudil manželské páry

Na 26. prosince letos připadl svátek Svaté rodiny. Catholic News Agency v tento den přinesla zprávu o listu papeže Františka manželským párům. V jejich manželstvích podle papežových slov přebývá Kristus. Svatý otec je vyzývá, aby se v bouřích společného života spoléhali na sílu Kristovu. To je možné díky skutečnosti, že manželství je svátostí a křesťanským povoláním a že…