Ludvík Armbruster spočinul v Boží náruči

Dne 18. prosince 2021 zemřel v Praze jezuitský kněz a profesor Ludvík Armbruster. Narodil se dne 16. května 1928 rovněž v Praze. V letech 1934–1939 navštěvoval pokusnou reformní obecnou školu v Praze-Nuslích, 1939–47 pak státní reálné gymnázium na Vyšehradě v Praze. Po maturitě usoudil, že by mohl prožít krásný život ve spojení s řádem a kněžstvím, a vstoupil…