Vánoce ve Vatikánu

Catholic News Agency dne 14. prosince informovala o vánočním programu papeže Františka. Papež by se měl celkem pětkrát zúčastnit liturgie. Bude mít také promluvu Anděl Páně o svátku sv. Štěpána 26. prosince a vystoupí na generální audienci 29. prosince. První Františkovou vánoční mší bude „půlnoční“ o vigilii Narození Páně na Štědrý večer v 19:30 římského…