Nové vedení Ekumenické rady církví

Podle tiskové zprávy Ekumenické rady církví z 23. listopadu 2021 bylo valným shromážděním konaným v tento den v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici zvoleno nové vedení této organizace, Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. První místopředsedkyní se stala superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která je…