Nové vedení Ekumenické rady církví

Podle tiskové zprávy Ekumenické rady církví z 23. listopadu 2021 bylo valným shromážděním konaným v tento den v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici zvoleno nové vedení této organizace, Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. První místopředsedkyní se stala superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která je…

Papežovo poselství ke Světovému dni mládeže

Na webu České biskupské konference bylo o slavnosti Krista Krále 21. listopadu, který je Světovým dnem mládeže, zveřejněno Poselství Svatého otce Františka k tomuto dni „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“. Již před vypuknutím pandemie papež loni rozeslal poselství, jehož tématem bylo „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (srov. Lk 7,14). Už tím nás…

Benedikt XVI. a dialog v přátelství

Podle zprávy vatikánského rozhlasu z 9. listopadu 2021 zaslal emeritní papež Benedikt XVI. pozdrav na ekumenické setkání, které se konalo na fribourgské univerzitě. Vzpomíná v něm na prvního metropolitu pravoslavného ekumenického patriarchátu ve Švýcarsku, Damaskina Papandrea, od jehož úmrtí uplynulo deset let. V dané souvislosti stojí rozhodně za zmínku plejáda přátelských vztahů Josepha Ratzingera s teology a církevními…

Španělští kapucínští mučedníci blahořečeni

České vysílání vatikánského rozhlasu dne 6. listopadu 2021 informovalo o blahořečení tří kapucínu, mučedníků španělské občanské války. Tato válka z let 1936–1939 u nás byla liberály a levicí jednostranně interpretována jen jako boj proti fašismu („U Madridu se bojuje za Prahu!“), ve skutečnosti se v ní ale i „protifašistická“ republikánská strana dopouštěla zvěrstev. Jedním z jejích aspektů bylo…