Jan Pavel I. bude blahořečen

Catholic News Agency dne 13. října 2021 referovala o papežem Františkem uznaneném zázraku, při kterém bylo argentinské děvče uzdraveno z vážné formy encefalopatie (nemoci poznamenávající mozek) po modlitbě za přímluvu ct. Jana Pavla I. Tento papež tak bude moci být blahořečen. Jan Pavel I. stál v čele církve pouhých 33 dnů v roce 1978, ale…

Arménský prezident ve Vatikánu

Podle zprávy českých stránek vatikánského rozhlasu ze 14. října byl arménský prezident Armen Sarkissian přijat papežem. Při této příležitosti konstatoval: „Žijeme ve velmi nejistém a nestabilním světě. Papež je přitom vůdce, který má jasnou vizi a jasně poukazuje na hodnoty, které jsou společné nám všem, ať už jste Španěl, Armén, Ir nebo Polák. Proto setkání…