Kardinál Koch ujasňoval Židům papežovy myšlenky o Tóře

K nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovského dialogu patří role Tóry neboli Božího zákona, v judaismu ústřední, ale v teologii sv. Pavla problematizovaná. Za krok vpřed lze jistě označit již to, že Vatikán je na tomto poli zjevně ochoten vést se Židy dialog nejen o mezináboženských, ale i o vnitrokřesťanských formulacích. Podle zprávy Catholic News Agency z 10. září 2021…