Jubilejní svatoludmilské oslavy

Portál Církev.cz přinesl 8. září 2021 podrobný program letošních oslav 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, ženy ztělesňující počátky křesťanství v českých zemích. Program oslav začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Během bohoslužby bude k uctění…