Jak Pius XII. zachraňoval římské Židy

Americké portály National Catholic Register a Catholic News Agency se ve zprávě z 30. srpna 2021 vracejí ke známé problematice záchrany římských Židů před nacisty za papeže Pia XII. Jedná se o svědectví, podle kterých papež požádal minimálně 49 konventů o skrývání Židů a prohlásil je za exteritoriální území pod vatikánskou autoritou. Závěry bádání v…