Židovské modlitby na Chrámové hoře tolerovány

Konflikt ve Svaté zemi zůstává trvale politicky a nábožensky nevyřešený. Ztělesněním tohozo faktu je situace na Chrámové hoře, která je od šestidenní války z roku 1967 přes nesouhlas Arabů pod vládou Izraele, ale současně se na ní smějí modlit jen muslimové, nikoliv židé (což neodráží skutečnost, že abrahamovská náboženství se modlí k témuž jedinému Bohu).…