Zemřel legendární otec Tišek

Tento měsíc odešel na věčnost P. František Fráňa, známý jako otec Tišek, kněz a středoškolský profesor soustavně se věnující formaci mládeže. Narodil se dne 11. února 1938. Na duchovní formaci jeho rodiny mělo vliv několik kněží, především P. Karel Fanfrdla, P. Josef Gabriel a P. Dominik Pecka. Důležité pro něj bylo setkání s knězem a posléze…