Slavnost Nejsvětější Trojice

Symboliku církevního roku do jisté míry uzavírá na tuto neděli (první po Letnicích) připadající slavnost Nejsvětější Trojice. Jan Amos Komenský ve své Pansofii uvádí: „[Hlavní každoroční svátky] my, křesťané, máme trojí. Odpovídají třem osobám svaté Trojice. O prvních [vánočních] svátcích oslavujeme milosrdenství Boha Otce, jenž nám dal svého Syna, abychom byli znovustvořeni skrze toho, skrze koho jsme…