500. výročí Petra Canisia, jedné z klíčových postav formování moderního katolicismu

Dnes má kulaté výročí sv. Petr Canisius (8. 5. 1521 – 21. 12. 1597). Katolíci v rakouském Innsbrucku prožívají celý letošní rok jako jubilejní, protože tamější biskupství, jehož patronem je, si přeje poskytnout jim prostřednictvím tohoto světce inspiraci pro každodenní život (zejména v oblasti výchovy a vzdělání). Petr Canisius pocházel z Nizozemí, které tehdy bylo součástí Svaté říše…