You are here:

Papežem svolaná konzistoř bude hlasovat o Foucauldově svatořečení

Go to Top