Od roku 2025 společné datum Velikonoc?

Podle zprávy Catholic News Agency z 12. března 2021 prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů, švýcarský kardinál Kurt Koch, podpořil myšlenku, že by se katoličtí a pravoslavní křesťané měli shodnout na společném datu slavení Velikonoc. Vhodnou příležitost k tomuto sjednocení by mohl představovat rok 2025, na který připadne 1700. výročí prvního ekumenického koncilu v Niceji. S touto myšlenkou…