Nedělitelnost náboženské svobody vs. boj proti islamofobii

Podle zprávy Catholic News Agency z 10. března 2021 zaujal slovinský arcibiskup Ivan Jurkovič, vatikánský diplomat a stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci spojených národů v Ženevě, rezervovaný postoj k zprávě Rady pro lidská práva OSN o islamofobii. Dokument věnovaný islamofobii, tedy nenávisti k islámu a muslimům, byl radě představen zvláštním zpravodajem Spojených národů pro náboženskou svobodu Ahmedem Shaheedem. Vatikánský…