Ostatky kněze-hrdiny Kapauna identifikovány

Podle zprávyCatholic News Agency z 5. března 2021 vyšetřovatelé amerického ministerstva obrany mezi ostatky neznámých vojáků z korejské války, získaných po jejim skoneční od Severokorejců a pohřbených na havajském hřbitově, identifikovali tělesnou schránku vojenského kaplana a služebníka Božího Emila Kapauna. Knězův synovec Ray Kapaun tuto zprávu komentoval slovy o nepopsatelných pocitech a dodal: „Vím, že je mu připisováno…