Katolická církev nemůže žehnat homosexuálním svazkům

Portál Liturgie.cz dne 15. března 2021 informoval o záporné odpovědi vatikánské Kongregace pro nauku víry na dotaz týkající se práva církve žehnat homosexuálním párům. Celý text stanoviska kongregace, schváleného i papežem Františkem, je k dispozici na stránkách Tiskového střediska Svatého stolce. Dokument mj. vysvětluje, že svátostiny, do nichž patří i některá žehnání lidským vztahům, ze své…

Papež o svátosti smíření

V postním předvelikonočním období je dobrým zvykem katolíků přistupovat ke svátosti smíření. Papež František na toto téma tento měsíc pronesl dvě hluboké duchovní promluvy. Dne 3. března 2021 portál Církev.cz referoval o videoposelství, které začíná záběrem papeže ubírajícího se do zpovědnice, aby, jak říká, „vyléčil a uzdravil svou duši“ a „přenesl se z ubohosti do slitovnosti“.…