Jezuitští otcové Rybář a Lízna odešli na věčnost

Poslední dobou stále přibývá náhlých a nenahraditelných ztrát českého křesťanstva. Hned dvakrát po sobě jimi byla postižena i českomoravská provincie Tovaryšstva Ježíšova. Dva velcí a podle názoru mnohých svatí čeští jezuité v nedávné době odešli z této země a vstoupili do oblaku svědků Kristových. O obou jsme již na těchto stránkách podrobně psali v loňských příspěvcích v rubrice…

„Hledíš do ohnivé pece a vidíš tam boháče beze jména“ (Bob Dylan: Jokerman)

Ústřední otázkou našich životů je, zda jsme vedeni Bohem nebo ďáblem, Kristem nebo Antikristem. Bob Dylan tuto otázku explicitně zdůraznil ve své písni Gotta Serve Somebody („Někomu sloužit musíš“) z alba Slow Train Coming. Implicitně se jí zabývá v dlouhé řadě svých důležitých písní. Jednou z nich je i skladba Jokerman („Šprýmař“) z alba Infidels („Nevěřící“), vydaného roku…