Křesťané v Iráku a zrození Evropy

Portál Vatican News přinesl dne 2. března 2021 článek, v němž před papežskou návštěvou Iráku stručně shrnul dějiny přítomnosti křesťanů v této zemi, jež byla kdysi pohanskou Mezopotámií a posléze součástí muslimské říše – a mezitím jedním ze světových center křesťanské kultury. V době kolem pomezí starověku a středověku i později bylo mezopotamské křesťanství spojeno s perským. Roku 410…