Soše Matky Boží v Čenstochové byly ulámány ruce

V Evropě a Americe došlo zejména loni k tragickému nárůstu vandalských útoků na křesťanské kostely, sochy apod. U nás máme s tímto fenoménem spíše dávnou zkušenost z doby po roce 1918, kdy se ideologie nově vzniklého československého státu utvářela ve spojení s antikatolicismem. Tradice novodobého Polska je zcela opačná. V poslední době však i u našich severních sousedů dochází k incidentům typu vulgárních…