Kardinál Ladaria: Obrana nauky víry vždy byla a vždy bude nutná

Podle zprávy Catholic News Agency z 2. února 2021 prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Luis Ladaria Ferrer, zdůraznil, že smysl pro pravé učení víry existoval dávno před vznikem předchůdce jeho úřadu z roku 1542 a má své kořeny v Novém zákoně. Povinnost katolické církve předávat a chránit učení pocházející od apoštolů je neměnná. Konkrétní podoby vyrovnávání se…