You are here:

Laicisté požadují uznání nadřazenosti svých zákonů nad zákony Božími

Go to Top