Duchovní cvičení s „lectio divina“ si lze udělat i na dálku

Portál Církev.cz dne 1. února 2021 informoval o online formou konaných exerciciích „Panna Maria ikona spásy“, organizovaných ve dnech 17.–23. ledna otci pallotiny jako jedna z akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Lze předpokládat, že všichni křesťané dnes mají doma Bibli, všichni křesťané se modlí a všichni křesťané také posvátné čtení (= lectio divina) s modlitbou nějakým způsobem…