Papež: Křesťané se musejí podílet na Pánově modlitbě za jednotu

Portál Vatican News dne 20. ledna 2021 informoval o tom, že papež František ve své katechezi při středeční generální audienci připomněl křesťanům, že jednoty mohou dosáhnout jen milostí Boží, nikoliv vlastní silou vůle. Svatý otec se ve své promluvě spojené s Týdnem modliteb za jednotu křesťanů zamýšlel nad Ježíšovou Velekněžskou modlitbou za učedníky ze sedmnácté kapitoly Janova…