Ekumenická připomínka 500. výročí rozdělení

Dne 5. ledna 2021 přinesl portál Vatican News zprávu o novém, aktualizovaném vydání italského překladu Společného katolicko-luterského prohlášení k učení o ospravedlnění, podepsaného roku 1999 v Augsburgu v angličtině a němčině. Zveřejnění nového překladu dokumentu z roku 1999 a doprovodných textů připadlo na 3. leden 2021. Ten byl dnem 500. výročí dovršení rozkolu mezi katolíky a luterány exkomunikací Martina Luthera…