Konrad Adenauer – křesťanský státník a budovatel sjednocené Evropy

Evropská integrace je především dílem čtyř osobností oddaných křesťanské víře a katolické církvi: Francouze Roberta Schumana, jeho krajana Jeana Monneta, Itala Alcida de Gasperiho a Němce Konrada Adenauera. Kromě bankéře, obchodníka a ekonoma Monneta, který nezastával žádné politické funkce, byli všichni představiteli křesťanskodemokratického hnutí. Do kolébky tohoto politického směru vložili úsilí o budování společnosti spojené s křesťanskou…