Novoroční listy českých a slovenských biskupů

Zatímco čeští biskupové vydali své společné poselství již k Vánocům, na Nový rok byl Tiskovou kanceláří Konference biskupů Slovenska publikován jejich pastýřský list. V jeho středu stojí téma křesťanského evropanství. Slovenští biskupové zdůrazňují, že Slováci jsou součástí „velké evropské rodiny národů“ a že žijí „v Evropě, která vyrostla a dosud čerpá ze židovsko-křesťanského duchovního dědictví“. Připomínají postoj…

Karafiát versus Masaryk

Na dnešek připadá 175. výročí narození Jana Karafiáta, který je jako autor legendárních Broučků snad nejznámějším evangelíkem novodobých českých dějin. To ovšem jen za předpokladu, že za evangelického křesťana nebudeme považovat Tomáše Garrigua Masaryka. Ten roku 1880 přestoupil z katolické církve do církve reformované a v době svého prezidentství formálně patřil k Českobratrské církvi evangelické, avšak církevního života…