Komenský jako „veterán Kristův“

O posledních letech jeho života, která Komenský po zkáze Lešna prožíval v Amsterdamu (1656–1670), do jisté míry platí konstatování Josefa Pekaře: „…posílá-li [Komenský] r. 1667 do světa svého Anděla míru, píše-li potom ve své Panegersii vroucí a výmluvná slova o zlu nenávisti národní a náboženské, o svobodě a rovnosti ve světoobčanství – zda tu nejde zároveň o plod poznání,…