Jan Amos Komenský v době konfesionalismu

Doba třicetileté války i válek, které následovaly ještě i po jejím skončení, patří k nejhorším v evropských dějinách. Patří také k tomu, na co se dnes potomci tehdejších křesťanů všech vyznání dívají s lítostí a kajícností. Tehdejší mentalita byla na všech stranách poznamenána konfesionalismem, tj. propojením víry a politiky v době, kdy panovníci ve většině evropských zemí určovali konfesní příslušnost…