Jan Amos Komenský v době epidemií

Vnímání Komenského, jehož 350. výročí úmrtí z 15. listopadu 1670 si nyní připomínáme, je u nás tradičně zkreslené. Je více než paradoxní, že právě čeští učitelé, kteří se od druhé poloviny 19. století stávali hlavní hybnou silou odkřesťanšťování české společnosti, se horlivě hlásili k poslednímu biskupovi Jednoty bratrské. Historik Josef Pekař po roce 1918 mluvil o rozhořčených slovech,…