Svatí patroni Evropy

V závěru papežova listu z 22. října 2020 předkládajícího Františkovu vizi Evropy (viz včerejší článek) se objevují slova: „Kéž naší drahé Evropě nechybí ochrana jejích svatých patronů: sv. Benedikta, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Brigity, sv. Kateřiny a sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edithy Steinové), mužů a žen, kteří se z lásky k Pánu neúnavně vydávali ve…