Korona postihla již čtyři biskupy z českých zemí

Portál Církev.cz v posledních dnech informoval nejprve o pozitivním testu na covid-19 u olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera z 25. listopadu a nyní, 30. listopadu, o tom, že pozitivní test má i pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík. Další smutnou zprávou je, že zdravotní stav otce arcibiskupa si vyžádal hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jedná se již o třetího…

Pohnuté dějiny brněnského BIGY

Brněnské Biskupské gymnázium (BIGY) mělo začátkem tohoto školního roku slavit třicáté výročí svého obnovení. Oslavy, na něž již byli pozváni početní bývalí učitelé a absolventi této největší církevní školy u nás, však musely být – tak jako bezpočet jiných věcí v letošním nešťastném roce – odloženy. BIGY – brněnským biskupstvím zřízená církevní střední a dnes i mateřská…

Advent jako očekávání Vysvoboditele

Moudří trapističtí mniši z opatství Nový Dvůr adresovali 27. listopadu 2020 svým přátelům a zákazníkům předadventní pozdrav začínající slovy: „Již za několik hodin vkročíme do adventu. Právě tato liturgická doba nám ukazuje, jak hluboký smysl má orientovat se v našich životech ne k něčemu, ale naopak k Někomu, k Ježíši Kristu, jehož narození si právě o Vánocích připomínáme. […] Advent by…

Zpráva o únosech a zadržování křesťanů

Zpravodajský portál Vatican News 26. listopadu informoval o tom, že na Červenou středu vydala papežská nadace Aid to Church in Need (ACN) zprávu nazvanou „Osvoboďte své zajatce“. Obsahuje alarmující údaje o tom, že v mnoha zemích světa (především afrických a asijských) neustále dochází k unášení či nespravedlivému zadržování křesťanů pro jejich víru. V Africe je dobře známá například zlá…

Petrini od Petra k Havlovi

Tento měsíc odešel na věčnost někdejší generální představený petrinů Josef Xaver Kobza, známý mj. svým mimořádně vysokým věkem i elánem a životním optimismem, který si v něm stále udržoval. Za připomenutí však neméně stojí i další pozoruhodní představitelé petrinů a celé dějiny této kongregace. Petrini představují jedno z mála původně českých řeholních společenství. Bylo založeno dne 8.…

Duchovní cesta Dolinda Ruotola nabízí pomoc v utrpení

Na tento měsíc připadá padesáté výročí smrti jedné z velkých kněžských osobností dvacátého století, dona Dolinda Ruotola. V češtině se lze s jeho zejména v těžkých časech mimořádně inspirativní spiritualitou seznámit zatím jen prostřednictvím útlé knížečky Novéna odevzdanosti, vydané již ve čtyřech vydáních brněnským Kartuziánským nakladatelstvím, a z textu nazvaného „Ježíši, ty se postarej!“, publikovaného letos v časopise Světlo a…

Patriarcha Srbské pravoslavné církve další obětí pandemie

Zpravodajský web Vatican News v minulých dnech informoval o smrti patriarchy Srbské pravoslavné církve a o tom, že zesnulý patriarcha Irinej představoval „model víry a dialogu“. Zesnulý patriarcha se narodil 28. srpna 1930 jako Miroslav Gavrilović. Irinej bylo jeho mnišské jméno, které přijal při mnišských postřižinách z roku 1959. Od roku 1969 byl rektorem semináře v kosovském Prizrenu,…

Slavnost Ježíše Krista Krále

Nynější liturgický rok, tak nešťastně narušený pandemií, dospívá do svého závěru. Jeho poslední neděle, letos připadající na 22. listopadu, je v katolickém kalendáři – a také v ruskopravoslavných farnostech západního ritu i v anglikánské a některých protestantských církvích – spojena se slavností Ježíše Krista Krále. Tím, že jde o poslední neděli před začátkem adventu, je…

Komenský jako „veterán Kristův“

O posledních letech jeho života, která Komenský po zkáze Lešna prožíval v Amsterdamu (1656–1670), do jisté míry platí konstatování Josefa Pekaře: „…posílá-li [Komenský] r. 1667 do světa svého Anděla míru, píše-li potom ve své Panegersii vroucí a výmluvná slova o zlu nenávisti národní a náboženské, o svobodě a rovnosti ve světoobčanství – zda tu nejde zároveň o plod poznání,…