Palladium bude neseno Prahou

Podle zprávy zveřejněné 22. září 2020 na portálu Církev.cz projde v neděli 27. září Prahou procesí s Palladiem země české. Pořádá je Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím. Jeho účastníci se budou modlit za požehnání a pokoj pro Prahu a celou vlast, za smír a za…

Modlitba k „Otci samoty a bolesti“ (Bob Dylan: Father of Night)

Letošní rok je rokem utrpení bezpočtu lidí a zdánlivého Božího mlčení, ale i rokem, v němž se někteří setkávají s Bohem například i uprostřed temnot psychických problémů. I když bychom si z čistě lidského hlediska všichni přáli Boží zásah projasňující situaci jednotlivců i lidstva jako celku, prosba o něj není jedinou možnou modlitbou dnešní doby. Modlitebník může i v těžkých…