Křesťanský dokument o mezináboženské solidaritě v době pandemie

Dne 27. srpna 2020 byl na webu Papežské rady pro mezináboženský dialog zveřejněn dvacetistránkový text „Sloužit zraněnému světu v mezináboženské solidaritě“, který toto dikasterium vypracovalo ve spolupráci se Světovou radou církví. Jde v něm o reflexi postoje křesťanů a jejich spolupráce s vyznavači jiných náboženství ve světě poznamenaném pandemií koronaviru. V předmluvě dokumentu je utrpení,…