Bible: Mnoho knih, jeden Příběh

Křesťanství vyznává Boha, který se zjevuje v dějinách. V dějinách Izraele „mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval ústy proroků“, aby pak „v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky“ (Židům 1,1). Bible je svědectvím o Božím jednání s lidmi. Ti však Boží vůli nemuseli vždy správně pochopit.…